Sportiviteit & respect

 

Basketballvereniging Mapleleaves is een relatief jonge vereniging die met haar leden in de regio in competitieverband basketballen. Teamwork, teambuilding, spelplezier en lol met elkaar zijn de belangrijkste waarden van de vereniging. Ook sportiviteit en respect horen daarbij.
Dat de oudere leden, ouders en coaches daarbij een voorbeeldfunctie hebben is ons inziens vanzelfsprekend. Plezier in de basketballsport staat voorop. Op een sportieve manier presteren in de competitie hoort daarbij.

Fairplay
De term fair play is niet zomaar een kreet. Fair play houdt voor ons in dat je met wederzijds respect op een sportieve manier een wedstrijd speelt. Daarom zijn er gedragcodes opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Een paar van deze gedragsregels voor spelers, begeleiders, maar ook voor supporters staan hieronder.

Wat hoort:

 1. sportief gedrag
 2. respect voor elkaar, de scheidsrechters en de tegenstander
 3. beslissingen van de scheidsrechter accepteren
 4. line-up voorafgaande aan en na de wedstrijd
 5. coaches nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en scheidsrechters
 6. supporters moedigen (hun kind) op een positieve manier aan
 7. ook na de wedstrijd correct gedrag
 8. het opruimen van je eigen afval na de wedstrijd

Wat hoort niet:

 1. schelden of provocerend gedrag naar tegenstander, scheidsrechters en teamgenoten. Dit geldt voor zowel de spelers als de coaches en supporters/ouders
 2. discriminerende opmerkingen
 3. bedreigen van tegenstander, scheidsrechter enz..
 4. fysiek geweld, grove overtredingen
 5. obscene gebaren

Bij overtreden van de gedragsregel kan ingegrepen worden door de aanvoerder, coach of scheidsrechter. Bij ernstige gevallen kan er zelfs een boete en/of schorsing opgelegd worden door de NBB of vereniging.