Aanmelden

Als u lid wilt worden van Basketball Vereniging Mapleleaves dan kunt u onderstaande formulieren uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij het secretariaat of op de training.

Bij het aanmeldingsformulier behoren een aantal bijlagen die ook ingevuld moet worden.

Aanmeldformulier deel 1  Aanmelden deel 1

Aanmeldformulier deel 2  Aanmelden deel 2

Automatische machtiging Bank machtiging

AVG formulier                     AVG formulier

Als je in de afgelopen vijf jaar bij een andere basketbal-vereniging lid bent geweest, dien je een schuldvrij-verklaring in te leveren. Deze moet ondertekend worden door de penningmeester van de vereniging waar je voorheen hebt gebasketbald. Dit formulier kan je HIER downloaden.