Bestuur

 

Basketballvereniging Mapleleaves is een vereniging met circa 120 leden. Uit deze leden hebben zij een bestuur gekozen die de dagelijkse gang van zaken uitvoert. Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden.

De taakverdeling ziet er als volgt uit:

Voorzitter – Dirk Dekkinga [voorzitter (at) mapleleaves.nl]
Penningmeester – Loes Coster [penningmeester (at) mapleleaves.nl]
Secretaris – Ria Dekkinga [secretaris (at) mapleleaves.nl]
Wedstrijdcommissie – Robert Malestein [wedstrijdsecretaris (at) mapleleaves.nl]
PR-commissie – Yvo Timman [pr (at) mapleleaves.nl]
Technische commissie – Dirk Dekkinga [tc (at) mapleleaves.nl]
Activiteitencommissie – Jessica Dekkinga [feestcommissie (at) mapleleaves.nl]
Algemeen bestuurslid – Erna Wijers

Heb je vragen over de vereniging, hoe lid te worden of hoe het een en ander in zijn werk gaat bij Mapleleaves neem dan contact op met de secretaris op onderstaand adres:

Ria Dekkinga
A. poelmanstraat 42
1963 ES Heemskerk
0251-241669
secretariaat (at) mapleleaves.nl

Taken van het bestuur

Wedstrijd commissie

De wedstrijdcommissie bij Mapleleaves bestaat uit 1 persoon: Sjaak Stins. De taken van de commissie bestaan uit het opstellen van de wedstrijd- en toernooiprogramma’s. Hij onderhoud contacten met de basketballbond hierover. Verder stelt hij de roosters op voor de schrijvers, scheidsrechters en de zaaldienst. Voorts houdt hij bij wie zijn taken wél en wie niet vervult heeft.

Technische commissie

De technische commissie bestaat uit alle trainers en coaches. Voorzitter van deze commissie is momenteel vacant. De technische commissie bepaalt en voert het basketbaltechnische beleid uit binnen de vereniging. Verder worden er in deze commissie de volgende zaken besproken:

  • Voortgang van de diverse teams besproken.
  • Indien nodig wordt er ook over teamleden afzonderlijk gesproken.
  • Basketball technische zaken worden hier besproken.
  • De teamindelingen voor volgend seizoen worden hier vastgelegd.
  • Voor de jeugdteams wordt de speler van het jaar vastgesteld.

Contacten met de basketballbond indien nodig lopen via de voorzitter van deze commissie of via de verenigingssecretaris.

De Technische commissie komt regelmatig bijeen.

Secretariaat

Het secretariaat verzorgt alle stukken en regelt al het papierwerk, behandelt de in-, uitgaande poststukken en verzorgt de bestuursnotulen. Ook de ledenadministratie valt natuurlijk onder beheer van het secretariaat.

Publiciteit

De publiciteit van Mapleleaves wordt verzorgd door Yvo Timman. Hij verzorgt de periodieke nieuwsbrief, verwerkt de aangeleverde kopij en wedstrijdschema’s tot deze nieuwsbrief en verzorgt de website. Verzorgen van persberichten en alles wat met publiciteit te maken heeft aangaande de vereniging wordt hier geregeld. Verder zijn ze actief als er incidentele acties opgezet moeten worden, of bij het regelen van feesten e.d.

Heb je ook kopij voor de nieuwsbrief?
Stuur het op naar: redactie (at) mapleleaves.nl

Wedstrijdverslagen? Foto’s? Of stond er een interessant stuk in de krant? Stuur het naar webmaster (at) mapleleaves.nl zodat iedereen kan meegenieten.

Activiteiten commissie

Deze commissie organiseert extra activiteiten naast de trainingen en het wedstrijdprogramma. Zo regelt de commissie ook attenties voor de trainers/coaches, sinterklaas activiteiten, toernooitjes en incidenteel feestjes en de jubileumfeesten van de vereniging.